• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Decrease
 • Increase

Onderzoeken van arbeidsongevallen

veiligheid, werkplaats, ongevallen, analyse, preventie, actieplan

Een veilige werkplaats is een recht voor elke werknemer. De praktijk toont aan dat dit geen evidentie is. Elk jaar gebeuren nog steeds meer dan 200.000 arbeidsongevallen, waarvan ruim 200 met dodelijke afloop. De preventieve aanpak (welzijnswetgeving) moet helpen de oorzaken van deze ongevallen uit te schakelen. Om dit te bereiken zijn het onderzoek en de analyse van de arbeidsongevallen belangrijke onderdelen. Dit maakt het mogelijk toevallige gebeurtenissen te identificeren en maatregelen aan te bevelen. Een bijkomend pluspunt van het arbeidsongevallenonderzoek is het identificeren van andere risicogevoelige plaatsen in de onderneming. Hieraan kan dan ook aandacht besteed worden om het gevaar zo veel mogelijk weg te werken. Dit onderzoek moet duidelijk maken of er naar aanleiding van een ongeval bijsturing van het globaal preventieplan en/of van het jaarlijks actieplan nodig is.

Onze professionele adviseurs inventariseren voor u de verschillende feiten bij het slachtoffer, de getuigen en de hiërarchische lijn. Een afsluitende rapportering stipt de voornaamste oorzaken van het ongeval aan. Met de voorgestelde preventiemaatregelen moeten gelijkaardige ongevallen tot een minimum herleid worden en liefst zelfs vermeden worden. Wie zou dat niet wensen?

 

De andere segmenten binnen Veiligheid en Preventie:

© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be