• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Decrease
 • Increase

Organisatie van de brandpreventie en brandbestrijding

noodprocedure, EHBO, brandbestrijding, evacuatie

In het kader van het welzijnsbeleid op het werk (dynamisch risicobeheersingsysteem) moeten hulp- en noodmaatregelen aanwezig zijn voor wanneer zich een noodtoestand voordoet. Geen enkel preventiebeleid is jammer genoeg sluitend. Restrisico’s blijven bestaan en kunnen aanleiding geven tot ongewenste gebeurtenissen, incidenten of ongevallen. Op dergelijke situaties moet men kunnen anticiperen. Hierbij helpen noodprocedures. Noodprocedures omvatten maatregelen omtrent EHBO, brandbestrijding en evacuatie van de personeelsleden bij ernstig en onmiddellijk gevaar. Deze acties zijn er in  eerste instantie op gericht ongevallen te vermijden. Het aantal slachtoffers en de ernst van de verwondingen beperken is hierbij een evidentie.

De wetgevende bepalingen omtrent de organisatie van de brandpreventie en bestrijding, eerste hulp bij ongevallen en evacuatie zijn terug te vinden in het ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming).  Volgende bepalingen kan men hierin terugvinden: indeling van soorten gebouwen en hun respectievelijke constructievoorschriften, uitgangswegen en ontruiming, verwarming van de lokalen, voorkoming van brand, brandbestrijdingsmiddelen, waarschuwing en alarm, periodieke controle, EHBO, nood- en veiligheidsverlichting, waarschuwings-/ alarm- en ontruimingsoefeningen,… .

De implementatie van deze nogal complexe en uitgebreide materie in uw organisatie vraagt soms onmisbare ondersteuning. De pH7-adviseurs kunnen u hierin adequaat begeleiden.

 

De andere segmenten binnen Veiligheid en Preventie:

© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be