• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Decrease
 • Increase

Risicoanalyse en -evaluatie – Globaal preventieplan – Jaaractieplan

preventie, beleid, veiligheid, gezondheid, ergonomie, hygiëne, welzijn

Vele organisaties leveren inspanningen om hun preventie en beschermingsbeleid inzake welzijn op het werk te optimaliseren. Het opzetten van een dynamisch risicobeheersingsysteem is dé werkwijze om een efficiënt en effectief beleid te voeren. de wetgeving geeft hier duidelijke richtlijnen voor.

Het dynamisch risicobeheersingsysteem heeft tot doel de planning van preventie en de uitvoering van het beleid mogelijk te maken. Een structurele en planmatige aanpak d.m.v. een welzijnszorgsysteem is een must  Dit leidt tot een continue verbetering van de welzijnsprestaties en waarborgt de verworvenheden. Dit bevat volgende essentiële elementen: arbeidsveiligheid, arbeidsgezondheid, ergonomie, psychosociale aspecten van de arbeid en industriële hygiëne.

Het opstellen van een risicobeheersingsysteem is geen doel op zich. Het is een middel om tot betere arbeidsomstandigheden te komen. Het vormt het uitgangspunt van het welzijnsbeleid en het globaal preventieplan. Het preventieplan is een vijfjaarlijks plan dat de te ondernemen preventiemaatregelen beschrijft en plant.

Onze professionele adviseurs helpen u bij het opzetten van dit systeem. De uitwerking van het welzijnsbeleid, globaal preventieplan en de daaruit voortvloeiende jaaractieplannen horen daar eveneens bij. In samenwerking met onze preventieadviseur worden de risico’s van werkposten geïdentificeerd. De risico-evaluatie en het preventiemaatregelen (na eventuele extra maatregelen of bijkomende studie) worden in het globaal preventieplan ingelast.  Hierbij wordt rekening gehouden met: belang van het risico, budget en vrij te maken tijd.

 

De andere segmenten binnen Veiligheid en Preventie:

© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be