• logo pH7
  Oorsprong logo pH7


  De pH is een maat voor de zuurgraad (ook wel zuurtegraad) van een waterige oplossing. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7. Zure oplossingen hebben een pH lager dan 7, basische oplossingen hebben een pH hoger dan 7. (Bron: Wikipedia)
  Adviesbureau pH7 werd opgericht als onafhankelijk adviesbureau in 1993 door Dhr. Dr. André Willocx. Vanaf het begin is pH7 gespecialiseerd in het verstrekken van milieuadvies aan ondernemingen in diverse sectoren.

  Adviesbureau pH7, de neutrale professionele partner in uw milieuaangelegenheden.

  Lees hier meer over ons.

 • open panel
 • Decrease
 • Increase

Veiligheidsadministratie

verslagen, steekkaart, keuringen, evacuatie, noodplan, inspectieverslag

Volgende documenten verzorgt uw preventieadviseur van pH7 voor u:

 

 

Maandelijkse, driemaandelijkse en jaarverslagen van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

In het kader van het beheer en de werking van de interne dienst moet de preventieadviseur:

 • de maandverslagen opstellen bij werkgevers van de groepen A, B en C;
 • de driemaandelijkse verslagen opstellen bij werkgevers die minder dan 50 werknemers tewerkstellen en die niet behoren tot groep B;
 • het jaarverslag opstellen.

Ongevallensteekkaart

In het kader van het beheer en de werking van de interne dienst moet de preventieadviseur de arbeidsongevallensteekkaart opstellen.

Indienststellingsverslagen en periodieke keuringsverslagen

In het kader van de keuze, de aankoop, het gebruik en het onderhoud van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen de indienststellingsverslagen en keuringsverslagen:

 • op te stellen;
 • aan te vullen;
 • of te reviseren.

Evacuatieplannen en noodplannen

De werkgever stelt een intern noodplan op wanneer noodzakelijk ( na risicoanalyse en globaal preventieplan). Dit bevat procedures aangaande:

 • informatie en instructies betreffende maatregelen in geval van nood;
 • alarm- en communicatiesysteem;
 • veiligheidsoefeningen;
 • handelingen te stellen bij evacuatie;
 • en eerste hulp en middelen voor eerste verzorging.

De opmaak van een evacuatieplan en het houden van periodieke evacuatieoefeningen is noodzakelijk. Dit moet de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie en de middelen uittesten.

Inspectieverslagen

Om een hoog niveau van veiligheid, gezondheid ( en milieubeheersing) op de werkplek te handhaven, is een regelmatige inspectie van de werkplek (door de verantwoordelijke(n) of een externe preventie-adviseur) noodzakelijk. Te inspecteren:

 • de naleving van veiligheidsregels en –voorschriften inclusief gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • orde en netheid;
 • gevaarlijke situaties en handelingen;
 • omgaan met gevaarlijke of milieubelastende stoffen;
 • status van reddingsmiddelen;
 • status, veilig en juist gebruik van machines, gereedschap en equipement.

 

De andere segmenten binnen Veiligheid en Preventie:

 

© 2012 Adviesbureau pH7 - Milieucoördinatie en Milieuadvies, Milieuvergunningen, Veiligheid en Preventie
Design & Developed by Itweboffice.com
Powered by Itcentrale.be